Aktuellt

eDNA-inventering av fisk och stormusslor i Nyköpingsån

Med resultaten kan man bland annat göra en analys över påverkan av vandringshinder på de olika arterna. Läs rapporten här!

(Fotot är taget av Patrick Hernvall och det är Viktor Birgersson som är med på bild.)