Aktuellt

Vi hjälper till med ansökningarna!

Länsstyrelsen i Södermanlands län utlyser investeringsstöd för strukturkalkning (0,9) och täckdikning (3,3 milj Skr) 2022.
Ansökan måste vara inne senast 30 april 2022. Kontakta Jenny Jochnick, tfn: 072-555 05 08