Aktuellt

LEVA på Åland

Nyköpingsåarnas LEVA-samordnare Jenny Jochnick och lantbrukaren Conny Pettersson, Danbyholm var på Åland i november och träffade lantbrukare, tjänstemän och politiker under 2 dagar, för att berätta om Sveriges nationella projekt ”Lokal åtgärdssamordning”.

Ålands Vatten driver ett projekt tillsammans med sina lantbrukare för att förbättra vattenkvalitén i Markusbölefjärden och Långsjöns vattenskyddsområde. NVVF medverkade för att inspirera ålänningarna genom att berätta om vårt svenska arbetssätt. Dagarna handlade mycket om hur man i sitt brukande kan hålla kvar växtnäring på sin åkermark genom att se till att ha god dränering och bra markstruktur.

Läs mer projektet i Ålandstidningen:
image