Aktuellt

Historiskt höga nivåer.

Det har varit problem på många håll med översvämmade källare och verksamheter. Lantbruket har stora bekymmer med åkermark och gröda som bokstavligen dränkts i vatten.

I Vingåker sattes krisstaben igång då bla värmeverket var tvunget att nödpumpas för att inte riskera driften. Det kommer att ta flera veckor att få ner sjöarna under de dämningsgränser som finns enligt vattendomar, då det rör sig om stora magasin och att man får stor påfyllning från ovanliggande sjöar.

Det här är en exceptionell händelse och vi får hoppas att allmänhet och verksamheter har förståelse för att det inte går att "trolla bort" vattnet i en handvändning. Vi hoppas nu verkligen att vi slipper mer nederbörd de närmaste veckorna.

(Det är bilder från flödesmätaren i Kiladalen, som nästan dränktes när vattnet var som högst i Kilaån. Och sedan två bilder vid Kilaån som breddat upp på åkrar vid Berga-Tuna. Avsläntningen som gjordes 2020 gör att åfåran kan hålla mer vatten och att åkermarken snabbare torrläggs än innan åtgärden.)