Välkommen på fältvandring
Våtmarker i jordbrukslandskapet blir allt viktigare i ett föränderligt klimat med torka samt snabba och stora flöden. Under drygt 150 år har cirka 90 % av all ursprunglig våtmarksareal dränerats bort i jordbrukslandskapet från södra Sverige upp till Mälardalen för att vinna odlingsmark och trygga livsmedelsförsörjningen.

Följ med på vår fältvandring och låt dig inspireras av hur man kan förhöja odlingslandskapets värden med våtmarker.

Vi träffas först på Basthagens gårdsplan. Därifrån vandrar vi några hundra meter för att titta på Jonas Claessons nyanlagda våtmark på cirka 4,5 hektar.
Måndag, den 25:e September
14.00 – 16.30
Basthagen, ca 3 km norr om Bie, Katrineholms kommun
Anmälan senast fredag 22 september
till Jenny Jochnick på 072-555 05 08 eller jenny.jochnick@nvvf.se
Vi bjuder på fika! Meddela eventuella födoämnesallergier vid anmälan.
Programinnehåll
Måndag, 25 juni kl. 14.00 – 16.30
14:00
14:00
Samling
Parkering på gården Basthagen, ca 3 km norr om Bie, Katrineholms kommun:
Vägbeskrivning Eniro
Vägbeskrivning Google Maps
Bakgrund och beskrivning av besökta våtmarker
Var passar våtmarker i skogs- och jordbrukslandskapet?
Våtmarkers funktion och nytta
Betesmarker och våtmarkers nyttiga samverkanseffekter
Anmälan och tillstånd kopplat till våtmarksanläggning
Anläggningsstöd och skötselersättningar
Information från Greppa Näringen och LRF
Medverkande:

Jonas Claesson, markägare
Jenny Jochnick & Gordon Lindau, NVVF
Sören Eriksson, våtmarkskonsult
Magnus Boström, Skogsstyrelsen
Karin Oscarsson, LRF Öst
samt en representant från Länsstyrelsen.
Våra partner
Anmälan senast fredag 22 september
till Jenny Jochnick på 072-555 05 08 eller jenny.jochnick@nvvf.se
Vi bjuder på fika! Meddela eventuella födoämnesallergier vid anmälan.