Reglering
Samordning av vattenregleringen i Nyköpings-och Kilaån för att undvika översvämningar och torrläggningar.
Aktuella vattennivåer
Aktuella vattenstånd och flöden
Klicka på respektive nål i kartan för att hitta aktuella värden. Här nedan finns en lista på sjöar med diagram för vattenstånd och flöden. Klicka på respektive sjö för att ladda ner filen för sjön.
Nyköpingsån
Kilaån
Svärtaån