Om oss
Nyköpingsåarna- Nytänkande vattenvård för framtiden!
Våra tre huvuduppgifter
Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund har som mål att entusiasmera till hållbara åtgärder för levande vatten.
Detta gör vi genom att ha koll på vattenkvalitén, flöden i åarna och ge råd, samordna och hjälpa till att genomföra vattenåtgärder.
 • 1
  Provtagning
  Övervaka vattenkvalitén inom avrinningsområdet för att få en bild av vattenmiljön och hur den påverkas av olika aktiviteter och anläggningar längs ån.
 • 2
  Reglering
  Samordna vattenregleringen i Nyköpingsån och Kilaån tillsammans med förbundets medlemmar. På så sätt minskar vi de negativa effekterna av främst höga flöden och främjar samverkan kring vattenkraft och dämmen.
 • 3
  Samordning
  Arbeta med olika projekt och lokala vattengrupper för att lyfta lokalt engagemang och att genomföra hållbara åtgärder för en bättre vattenmiljö.
Historia
Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund är ett av Sveriges äldsta vattenvårdsförbund, med mätserier från 1962.
Det bildades 1959 av Överläkaren vid St Annas sjukhus i Nyköping för att få bukt med de vattenföroreningarna i Nyköpingsån. Det var på den tiden så illa att kallbadhuset som sjukhuset ägde samma år hade fått stänga på grund av de höga bakteriehalterna i vattnet.

1959 skrev man: Vattenvårdsförbundet utgör en sammanslutning mellan kommuner, industriföretag, föreningar och övriga, vilka på grund av att de påverka eller påverkas av vattenförhållandena i Nyköpingsåns vattensystem, hava intresse för vattenvården och vattenhushållningen inom nämnda vattensystem. Förbundet ska verka för vård och rationell hushållning med vattnet inom Nyköpingsåns avrinningsområde och i samband därmed iakttaga och bevaka medlemmarnas intressen och beakta naturvårdens krav.

Vattenvårdsförbundet hade redan från start ett imponerande utredningsarbete och intresset för regleringsförhållandena var stort, men det skulle dröja till 1988 innan samordningen av regleringen startade.

Undersökningsprogrammet har under åren ändrats en hel del. Nu provtar vi en hel del fler parametrar. Omfattningen av provtagningarna har också ökat. Från början bestod provtagningsprogrammet av 18 provstationer som senare utökats till 56.

2005 beslutades det att vattenvårdsförbundets verksamhetsområde skulle utökas med Svärtaåns, Kilaåns och tillhörande kustregion. Detta främst för att anpassa sig till EU:s ramdirektiv för vatten och avrinningsområdesvisa helhetsgrepp. Nu kunde förbundet göra en gemensam analys och utvärdering av den samordnade recipientkontrollen i dessa tre åar och kustområde.

Från och med 2007 har Nyköpingsåarnas vattenvårdförbund även rollen som vattenråd. Förbundet utgör en demokratisk arena som samlar många vattengrupper och aktörer inom hela verksamhetsområdet.(Nyköpings kommuns Bildarkiv)

Medlemskap
Alla är välkomna att vara medlemmar i NVVF. Idag är vi ca 70-talet medlemmar, allt från kommuner till företag och ideella organisationer.

Hur blir jag medlem?
Om du vill bli medlem i Nyköpingåarnas Vattenvårdsförbund är det bara att ta kontakt med Anneli Carlén. Använd formuläret nedanför.