Rädda Bålsjön
Kornhalmslänsar, vassklippning och lokalt engagemang ska rädda Bålsjön!
Om projektet:
I projektet deltar Bålsjöns vattenvårdsförening, kringboende, Ålberga skola och Naturskyddsföreningen.
Vattenkvalitén i Bålsjön, i Kiladalen, har försämrats betydligt de senaste tio åren. Sjön har vuxit igen och siktdjupet har blivit mycket sämre. Nu vill boende runt Bålsjön tillsammans undersöka och utföra åtgärder för att förbättra sjöns vatten.

Målet är att med gemensamma krafter förbättra vattenkvalitén och hindra sjön från att växa igen genom bättre vattencirkulation och mindre näringsämnen.

Inom projektet klipper vi vass samt installerar flera så kallade kornhalmslänsar. Genom att skörda och ta bort vassen minskar kvävet (som vassen tagit upp) i systemet och kornhalmsöarna leder till bättre siktdjup. Även ett kontrollprogram för att mäta bland annat näringsämnen och samla in så kallade e-DNA prov (för att få reda på vilka fiskarter som finns i sjön) ingår i projektet.
På gång
april
april
Iläggning av kornhalmsläns
16 april (uppskjutet COVID-19)
16 april (uppskjutet COVID-19)
Öppet möte om Rädda Bålsjön
Dambroängen
6 maj (uppskjutet COVID-19)
6 maj (uppskjutet COVID-19)
Vattendragsvandring med Mia Svedäng, SNF
Bålsjöån
11 juni
11 juni
Vattenforskare provtar tillsammans med Ålberga skola
Bålsjö badplats
Rapporter:
Resultatet från e-DNA provtagningen finns att hämta i en rapport HÄR
Kontakt
Om du vill veta mer hör av dig till Börje Eriksson, Bålsjöns Vattenvårdsförening på 0708-72 12 70 eller till Anneli Carlén, NVVF på 076-671 29 88