Välkommen på fältvandring
Våtmarker i jordbrukslandskapet blir allt viktigare i ett föränderligt klimat med torka samt snabba och stora flöden. Under drygt 150 år har cirka 90 % av all ursprunglig våtmarksareal dränerats bort i jordbrukslandskapet från södra Sverige upp till Mälardalen för att vinna odlingsmark och trygga livsmedelsförsörjningen.

Följ med på vår fältvandring och låt dig inspireras av hur man kan förhöja odlingslandskapets värden med våtmarker.

Vi träffas i närheten av Segerstadskorset för att titta på Thomas Karlsson och Margareta Malmquist våtmark, därefter förflyttar vi oss vidare med hjälp av våra bilar ca 5 minuter bort för att besöka nästa våtmark.
Tisdag, den 10:e Oktober
14.00 – 16.30
Segerstadskorset, ca 4 km väster om Runtuna, Nyköpings kommun
Anmälan senast söndag 8 oktober
till Jenny Jochnick på 072-555 05 08 eller jenny.jochnick@nvvf.se
Vi bjuder på fika! Meddela eventuella födoämnesallergier vid anmälan.
Programinnehåll
Torsdag, 15 juni kl. 14.00 – 16.30
14:00
14:00
Samling
Parkering ca 250 m norr om Segerstadskorset, ca 4 km väster om Runtuna:
https://kartor.eniro.se/m/5jHZr
https://goo.gl/maps/WqjwSVcC3iw5m5Qx8
Bakgrund och beskrivning av besökta våtmarker
Var passar våtmarker i skogs- och jordbrukslandskapet?
Våtmarkers funktion och nytta
Anmälan och tillstånd kopplat till våtmarksanläggning
Anläggningsstöd och skötselersättningar
Information från Greppa Näringen och LRF
Medverkande:
Thomas Karlsson & Margareta Malmquist, markägare
Jenny Jochnick & Gordon Lindau, NVVF
Sören Eriksson, våtmarkskonsult
Magnus Boström, Skogsstyrelsen
Karin Oscarsson, LRF Öst
samt en representant från Länsstyrelsen.
Våra partner
Anmälan senast söndag 8 oktober
till Jenny Jochnick på 072-555 05 08 eller jenny.jochnick@nvvf.se
Vi bjuder på fika! Meddela eventuella födoämnesallergier vid anmälan.