Fotoutställning om våra gemensamma vatten
Efter snart sju års arbete med att förbättra vattenmiljön i vårt område går EU-projektet LIFE IP Rich Waters mot sitt slut. För att ge exempel på resultat från de sju åren och sprida information om våra gemensamma vatten presenterar nu projektet en fotoutställning med bilder av naturfotograf Johan Hammar.

Fotoutställningen Krafttag för bättre vatten kommer finnas på Stadsbron, Västra Storgatan i Nyköping under perioden 6 april till 1 maj.

Det är Johan Hammar som har tagit bilderna till utställningen. Johan har stor erfarenhet av att fotografera vatten och har under flera år dokumenterat svenska sötvatten från norr till söder. Både från luften och under ytan. Johan har givit ut boken Sötvatten – en värld av liv och blev 2019 utsedd till Årets naturfotograf av Naturvårdsverket. Drivkraften är berättandet och att skapa bilder som berör. Därutöver har han under många år arbetat som biolog med inriktning på sötvatten och vattenvårdsåtgärder.

- Det har varit väldigt spännande att följa projektet LIFE IP Rich Waters på nära håll och fotografera några av alla åtgärder som genomförts. Engagemanget för våra vatten hos markägare, organisationer och myndigheter är fantastiskt att se och inger hopp. Min förhoppning är att utomhusutställningen ska förmedla det och inspirera till fortsatt arbete med att förbättra våra vatten, säger Johan Hammar.

Den 8 april kommer Johan att hålla en föreläsning i Olrogsalen på Culturum Hospitalsgatan.

- I föreläsningen kommer jag att berätta mer om arbetet med att fotografera för Rich Waters men också försöka sätta in åtgärderna i ett större perspektiv med bilder och berättelser från hela landet, både från våra sötvatten och hav. Det hänger ju ihop, förklarar Johan.

Utställning på Stadsbron, Västra Storgatan i Nyköping
6 april - 1 maj 2024
Invigning och föreläsning med fotograf Johan Hammar
8 april 16.00
Föreläsning, Olrogsalen, Culturum i Nyköping
Våra partner