Välkommen på ett frukostmöte

Program:
8.30 Frukostmingel
8.40 Info om åtgärder och finansiering:
• Miljöläget i Kiladalen: Mia Sklenar, Länstyrelsen
• Åtgärder som förbättrar vattenkvalité och ger markägarna en win-win situation: Anneli Carlén, NVVF
• Våtmarker i skog och lantbruksmark: Gordon Lindau, NVVF
9:10 Åtgärdsinventering med hjälp av karta över Ålbergaområdet/Kiladalen
10:00 Avslut
Fredag, den 17:e November
08.30 – 10.00
Dambroängen, Ålberga
Anmälan senast måndag 13 november
till Mia Sklenar mia.sklenar@lansstyrelsen.se. LIFE IP Rich Waters bjuder på stadig frukost. Meddela eventuella födoämnesallergier vid anmälan till Mia.