© 2022 Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund
Välkommen på fältvandring
Anlägg din egen våtmark. Våtmarker i jordbrukslandskapet blir allt viktigare i ett föränderligt klimat med torka och snabba och stora flöden. Under drygt 150 år har cirka 90 % av all ursprunglig våtmarksareal dränerats bort i svenska jordbrukslandskapet för att vinna odlingsmark och trygga livsmedelsförsörjningen. Följ med på vår fältvandring och låt dig inspireras av andra markägares arbete med att investera i och förhöja odlingslandskapets värden. Vi besöker Hässle Säteri och tittar på hur man har anlagt två av sina våtmarker.


Anmälan senast tisdag 27 september
till Jenny Jochnick på 072-555 05 08 eller jenny.jochnick@nvvf.se
Vi bjuder på fika! Meddela eventuella födoämnesallergier vid anmälan.
Programinnehåll
Torsdag, 29 september kl. 14.00 – 16.30
14:00
14:00
Samling
Samlingsplats:
Parkering ca 150 m in på liten avfartsväg norr om Dagöholm, norr om nordvästra Långhalsen. Vägbeskrivning: https://kartor.eniro.se/m/r25re
Bakgrund och beskrivning av besökta våtmarker
Var passar våtmarker i landskapet?
Våtmarkers funktion och nytta
Natur- och ekonomivinster med bete som skötselåtgärd
Anmälan och tillstånd kopplat till våtmarksanläggning
Anläggningsstöd och skötselersättningar
Information från Greppa Näringen
Medverkande:
Jenny Jochnick & Gordon Lindau, NVVF
Sören Eriksson, våtmarkskonsult
Malin Almquist, Länsstyrelsen
Karin Oskarsson, LRF
Våra partner
Anmälan senast tisdag 27 september
till Jenny Jochnick på 072-555 05 08 eller jenny.jochnick@nvvf.se
Vi bjuder på fika! Meddela eventuella födoämnesallergier vid anmälan.