Välkommen på fältvandring
Anlägg din egen våtmark. Våtmarker i jordbrukslandskapet blir allt viktigare i ett föränderligt klimat med torka och snabba och stora flöden. Under drygt 150 år har cirka 90 % av all ursprunglig våtmarksareal dränerats bort i svenska jordbrukslandskapet för att vinna odlingsmark och trygga livsmedelsförsörjningen. Följ med på vår fältvandring och låt dig inspireras av andra markägares arbete med att investera i och förhöja odlingslandskapets värden. Vi besöker Ånhammars Säteri och tittar på hur Bo Lemar har anlagt två av sina våtmarker.


Anmälan senast tisdag 14 juni
till Jenny Jochnick på 072-555 05 08 eller jenny.jochnick@nvvf.se
Vi bjuder på fika! Meddela eventuella födoämnesallergier vid anmälan.
Programinnehåll
Torsdag, 16 juni kl. 15.00 – 17.30
15:00
15:00
Samling
Sörmlandsledens parkeringsplats vid Ånhammars ladugård:
https://kartor.eniro.se/m/oyldi
https://goo.gl/maps/CmyPm7QuxUcEEbESA
Bakgrund och beskrivning av besökta våtmarker
Var passar våtmarker i landskapet?
Våtmarkers funktion och nytta
Natur- och ekonomivinster med bete som skötselåtgärd
Anmälan och tillstånd kopplat till våtmarksanläggning
Anläggningsstöd och skötselersättningar
Information från Greppa Näringen
Medverkande:
Jenny Jochnick & Gordon Lindau, NVVF
Sören Eriksson, våtmarkskonsult
Malin Almquist, Länsstyrelsen
Kjell Johansson, LRF
Våra partner
Anmälan senast tisdag 14 juni
till Jenny Jochnick på 072-555 05 08 eller jenny.jochnick@nvvf.se
Vi bjuder på fika! Meddela eventuella födoämnesallergier vid anmälan.