Kompetenscentrum
Nationellt Kompetenscentrum för Vattenvård
Syftet med projektet var att utreda förutsättningarna för att skapa ett svenskt nationellt kompetenscenter för vattenvård i bred samverkan med olika intressen aktiva inom åtgärdsarbete för bättre vattenmiljöer.
Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund, LIFE IP Rich Waters, Svenska Naturskyddsföreningen och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund har, genom bred samverkan med andra aktörer, utrett förutsättningarna för att skapa ett nationellt kompetenscenter för vattenvård.

Projektet genomfördes i form av en förstudie där förslag på möjliga organisationsformer, arbetssätt och finansieringsformer för ett nationellt kompetenscenter för vattenvård presenterades.

Projektet finansierades av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Vad händer nu?
Vi kommer att jobba för att en sådan plattform bildas då vi tror att den skulle tillföra det svenska åtgärdsarbetet mycket. Att bilda ett kompetenscentrum kommer att ta tid, samverkan och förankring så sprid gärna denna rapport i era kanaler för att skapa ett intresse för frågan.

Rapport
Nu kan du läsa förstudien om Nationellt kunskapscentrum för vattenvård. Där presenteras förslag på möjliga organisationsformer, arbetssätt och finansieringsformer för ett nationellt kompetenscenter om tagits fram i bred samverkan med olika vattenaktörer i Sverige.
Kontakt
Om du vill veta mer hör av dig till Anneli Carlén, NVVF på 076-671 29 88